ผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆ

การประเมินผู้จัดจำหน่าย
ประกอบด้วยสามส่วนและนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานการประเมิน
รายงานเชิงลึกตามการตรวจสอบ ณ สถานที่
ผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
รายงานเกี่ยวกับความชำนาญ ความสามารถ การผลิตและการรับรอง

mainCategories

1. beer filling machine
2. Water Filling Machine
3. can filling machine
4. 5gallone Filling Line
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$12,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$22,000.00 - US$22,300.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$21,500.00 - US$67,500.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$21,500.00 - US$67,500.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$21,500.00 - US$67,500.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)
US$22,500.00 - US$24,000.00/ชุด
1 ชุด(Min. Order)